The Community

Copenhaguen - Danemark

The Community is an international collective of improvisers which tries to create and expand relationships between musicians worldwide through organizing interactive musical events. We believe in the strength of cooperation, and the importance of diversity and freedom of expression in music and in life. The Community is an open community which constantly grows and which depends on its members energy and will to create activities and cooperate. We are open for new ideas and new members both inside and outside the musical field and we constantly try to make connections to new environments of improvisers in other cities and countries. In the same way we also try to create our activities in new venues and with new themes and participants in order to also connect to new local environments and invite new audiences.

The Community was founded in 2014 in Copenhagen (DK) and Berlin (DE) by Nana Pi and Mia Dyberg, and the events are mainly organised by Nana Pi, Mia Dyberg, Maria Dybbroe, Jonathan Aardestrup and Asger Thomsen, with help from The Community members.

 

The Community’ er et internationalt kollektiv af improvisationsmusikere, der arbejder for at forbinde og udvide netværket af improvisatorer og musikere over hele verden, ved at lave arrangementer hvor interaktion altid er et bærende element. Vi tror på styrken i at samarbejde og vigtigheden af forskellighed og frihed til at udtrykke sig i musikken og i livet.

The Community er en åben forening og et netværk som til stadighed vokser og er afhængig af medlemmernes energi og vilje til at samarbejde og skabe arrangementer. Vi er altid åbne overfor nye idéer og nye medlemmer både i og udenfor musikmiljøet, og vi prøver til stadighed at skabe nye forbindelser til andre miljøer og improvisatorer i andre byer og lande. På samme måde forsøger vi også at vores arrangementer foregår forskellige steder med nye temaer og deltager så vi når ud til nye lokalmiljøer og et nyt publikum.

‘The Community’ blev grundlagt i 2014 i Berlin og København af Nana Pi og Mia Dyberg, og arrangementerne er hovedsagligt organiseret af Nana Pi, Mia Dyberg, Maria Dybbroe, Jonathan Aardestrup og Asger Thomsen,med hjælp fra ‘The Community’s’ medlemmer. 

Dernière mise à jour : ven 26/05/2023 - 21:53