FRIM

Stockholm - Sweden

FRIM (The Association for Free Improvised Music) was founded in 1976 to create a platform for free improvised music in Sweden and to promote the
ongoing discussion about improvised music as an artform. These days FRIM arranges concerts and festivals of improvised music in Stockholm.

Since 2017, FRIM is running a monthly concert series at Fylkingen, and furthermore, since 2021, a record label: FRIM Records.

<hr>

FRIM (Föreningen För Fri Improviserad Musik) arbetar sedan 1976 med att främja improvisationsmusik i Stockholmsregionen. FRIM har genom åren
arrangerat konserter, workshops, festivaler och seminarier och samverkar med en rad andra föreningar och organisationer i Stockholm och
internationellt.

FRIM driver sedan 2017 en månatlig konsertserie på Fylkingen, och sedan 2021 en skivetikett, FRIM Records.

 

 

Last change: Tue, 04/06/2024 - 21:23