Improvisers Networks Wales

Wales - United Kingdom

Events, listings, newsfeeds and articles related to activities in Wales featuring free improvisation and associated activities. All platforms & practices The `Links wales` section below tales you to: videos, archives,interviews and more
You are invited to: Share, exchange & collaborate - and attend!

Digwyddiadau, rhestrau, newyddion ac erthyglau sy'n ymwneud â gweithgareddau yng Nghymru sy'n cynnwys syniadau a gweithgareddau cysylltiedig am ddim. Pob llwyfan ac arfer. Mae adran 'Dolenni Cymru' isod yn eich arwain at: fideos, archifau, cyfweliadau a mwy
Fe'ch gwahoddir i: Rannu, cyfnewid a chydweithio - a chymryd rhan!

PLEASE NOTE - This organisation is managed online, there is no building or postal address. An address maybe displayed this is because the option for online or void is denied

Last change: Mon, 31/10/2022 - 12:07